Türk hukukunun hemen her alanında Türk ve yabancı müvekkillerine hizmet veren şirketimizin ilgi alanları arasında (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunlar yer alır:

  • Şirket, dernek, vakıf veya şube kuruluşu ve şirket hisselerinin devri;
  • Menkul ve gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
  • Miras kalan malvarlığı değerlerinin araştırılması ve bulunması halinde mirasçılar adına devir ve intikallerinin yapılması
  • Mirasın reddi davalarının açılması; vasiyetnamelerin ve miras sözleşmelerinin hazırlanması;
  • İngiliz mahkemeleri veya diğer yabancı mahkemeler tarafından verilmiş olan boşanma, alacak veya tazminat hükmü içeren kararların Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılması gereken tanıma ve tenfiz davalarının açılması
  • İsim-soyisim değişikliği davalarının açılması;
  • Hukuki ilişkinin türüne uygun ilgili sözleşmelerin hazırlanması, revizesi ve müzakeresi;
  • Türkiye’de bulunan alacaklılardan olan alacakların takibi ve tahsili
  • İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrenciler için eğitim danışmanlığı verilmesi
  • Devam etmekte olan dava dosyalarının incelenmesi, davanın gidişatı ile ilgili rapor hazırlanması

Londra Türk Avukat, İngiltere Türk Avukat

Öz&Öz İstanbul