OZ&OZ London LLC, Türk vatandaşlarından gelen taleplerin karşılanması amacıyla Türkiye’deki ÖZ&ÖZ Hukuk Bürosu‘nun da kurucusu olan Şevki Onur Öz tarafından kurulmuş danışmanlık şirketidir.

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarının Türk Hukuku ile ilgili konularda hukuk hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve yüz yüze hizmet almanın/vermenin avantajlarından faydalanmak amacıyla faaliyete başlayan OZ&OZ London, Türk Hukukunun hemen her alanında 1968 yılından itibaren hem Türk hem de yabancı ülke vatandaşlarına ve şirketlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

OZ&OZ London’ın Türkiye ve Birleşik Krallık’ta şirket, dernek, vakıf veya şube kuruluşu; şirket hisselerinin devri; menkul, gayrimenkul alımı, satımı, kiraya verilmesi ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü; miras bırakanlara ait malvarlığı değerlerinin araştırılması, bulunması halinde mirasçılar adına devir ve intikallerinin yapılması veya mirasın reddi davalarının açılması; vasiyetnamelerin ve miras sözleşmelerinin hazırlanması; İngiliz mahkemeleri veya başka bir yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma, alacak veya tazminat hükmü içeren kararların Türkiye’de de geçerli olabilmesi için açılması gereken tanıma veya tenfiz davalarının açılması ve neticelendirilmesi, isim-soy isim değişikliği davalarının açılması; hukuki ilişkinin türüne uygun ilgili sözleşmelerin hazırlanması, revizesi ve müzakeresi; Türkiye’de bulunan alacaklılardan olan alacakların takibi ve tahsili gibi hizmetler de bulunmaktadır.

OZ&OZ London, aynı zamanda genellikle yabancı kişilerin İngiltere’deki şirket kuruluşu, menkul ve gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, öğrenciler için eğitim danışmanlığı verilmesi gibi konularda da müvekkillerine destek sağlamaktadır.

OZ&OZ London olarak müvekkillerimizin hukuki soru ve sorunlarını yasal şartların imkan verdiği en seri ve en tatmin edici şekilde çözme hedefimiz doğrultusunda müvekkil memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hizmetlerimiz ile ilgili her türlü sorunuz için bize her zaman ulaşabilirsiniz.